Samarbejdspartnere

Vesterbro Ungdomsgård ønsker at være en attraktiv og god samarbejdspartnere for skoler, foreningslivet, andre klubber, kulturinstitutioner, naboer og Vesterbros borgere.

Vi samarbejder bl.a. med:

Ungdomsringen
"Musikstarter" belønnet initiativ ved DMA afvikles i efterårsferien her på Vesterbro Ungdomsgård. En uge hvor unge fra hele København og Sjælland samles på en musikcamp for at for at få inspiration til at arbejde videre med musikken, dygtiggøre sig og møde andre unge som brænder for at lave musik.

I samarbejder med Ungdomsringen afholdes der temaformiddage her på Vesterbro Ungdomsgård for alle klubbers personale i Region Hovedstaden.  

Per Dahlstrøm, leder af Vesterbro Ungdomsgård, sidder i Ungdomsringen, Region Hovedstadens bestyrelse.

Ungdomsskolen
Københavns Kommune Ungdomsskole Vesterbro afdeling.
Ungdomsskolen tilbyder NUART på Ungdomsgården mandag aften, som medvirker til at skabe et fedt og attraktivt ungdomsmiljø.
Se mere her: ungdomsskole.kk.dk

Foreningslivet
Idrætsforeninger har mulighed for i samarbejde med os, at tilbyde og præsentere børn og unge for deres tilbud i foreningsbåndet mellem kl. 17.30-19.00.

Vi samarbejder pt med:
• KSK (Københavns Squash Klub)
• KTD (Københavns Taido Dojo)
• Rockets Cheerleaders

Andre
• Klubfællesskabet - et samarbejde med de øvrige klubber på Vesterbro
• Skolerne på Vesterbro og de nærmeste privatskoler
• Anatolien Sprog & kulturcenter - samarbejdet omkring musik
• Arki_lab, - et anderledes og innovativt  arkitektfirma og designer Pernille Grønbech
• Unge iværksættere som laver film om og fra Vesterbro Ungdomsgård
• Gode naboer som, Vester Vov Vov og Københavns Bymuseum