musikken

Vigtig info vedr. holdtilmelding, Covid-19 og kontrolleret genåbning

19.10.20

Fra uge 45 kan vi  forsigtigt åbne op for vores normale holdtilmeldinger, så alle børn indmeldt på Vesterbro Ungdomsgård igen kan tilmelde sig vores forskellige musikhold (se holdbeskrivelserne nederst på siden). Børnene behøver derfor ikke længere være tilmeldt den midlertidige Danse- & Musikklub for at kunne deltage i en musikaktivitet på klubben.

Der vil dog være en række hold, som desværre allerede er fyldte, hvilket vil fremgå under holdbeskrivelserne. Ligeledes er vi også nødt til at begrænse adgangen til de tilbud, som ikke kræver tilmeldingen (Hitmageriet, Producer studiet og åben øvelokaler). For at kunne benytte disse tilbud, skal børnene som minimum være tilmeldt ét fast musikhold.

Vesterbro Ungdomsgård skal være Københavns bedste musiktilbud til børn og unge og derfor har vi arbejdet på, at udvikle en masse super fede tilbud, som afspejler de behov børn og unge har i dag og samtidigt er fremtidens musiktilbud.

Vores primære fokus i Musikafdelingen er, at børnene indgår i sociale fællesskaber, hvor der i trygge rammer skabes mulighed for, at de kan være nysgerrige ,udforskende og eksperimenterende.

Vi lægger vægt på at udfordre børnenes kreativitet og fantasi, så de bliver så dygtige og kreative som de kan, og kan trives med forandringer.

Alt vores undervisning og aktiviteter foregår derfor i hold af forskellige størrelse, og vi tilbyder af samme årsag ikke længere solo-undervisning.

Vi ønsker, at børnene skal opleve at være en del af Musikafdelingen og skabe sociale relationer på tværs af årgange og skoler med musikken som fælles referenceramme.

Når først barnet er medlem af Vesterbro Ungdomsgård, er alle disse tilbud gratis at deltage i.

MUSIKHOLD (som kræver tilmelding):

SANG & KOR

 • Sanghold - Begynder/ Letøvede
 • Sanghold - Fortsætter / Øvede
 • Kor - Begynder
 • Rytmisk Kor - Letøvede
 • Rytmisk Kor - Letøvede/ Øvede
 • Kor - Fortsætter / Øvede

SAMMENSPIL

 • Band (kan ikke tilmeldes via hjemmesiden)
 • Rotation

KREATIVE MUSIKHOLD

 • BEATS (Musikproduktion)
 • DJ-Skolen
 • Sangskrivning

Da der ofte er rift om pladserne til de forskellige hold er det vigtigt at pointere, at holdtilmeldingerne er bindende. Skulle barnet miste lysten til holdet er det vigtigt, at dette blive kommunikeret videre til os.

ANDRE MUSIKTILBUD (som ikke kræver tilmelding):

Åbent øvelokale

Vi bestræber os på, at der altid er ét åbent øvelokale, hvor børnene selv kan fyre den af eller bare lege med musikken, uden det er voksenstyret. Det vil selvfølgelig være muligt at få en musikmedarbejder til at hjælpe med opsætning og vejledning.

Hitmageriet

En til to gange om ugen, oftest i tidsrummet kl. 14.30 – 15.30, vil det være muligt for medlemmerne at komme ind i vores professionelle lydstudie (Woodhouse) og indspille en sang. Der vil her sidde en musikmedarbejder klar til at hjælpe, producere og optage det næste hit.

For at benytte sig af dette tilbud, kræver det blot at barnet kommer ned iMusikafdelingen, og laver en aftale med en af musikmedarbejderne.

Producer-studiet

Når der ikke er undervisning i BEATS, vil børnene kunne benytte vores Producer Studie til at lave deres egne beats og indspilninger, uden det er en voksenstyret aktivitet. Det kræver imidlertid et ”kørekort” til studiet før det kan benyttes uden en voksen.

Eleverne får automatisk kørerkort til Producer Studiet efter en måneds BEATS-undervisning (4-5 klasse). Går barnet i 6. - 7.klasse kan kørerkoret også opnås ved et mindre kursus på ca. en times varighed.

MUSIKARRANGEMENTER & EVENTS

I løbet af året vil der være en masse muligheder for at optræde eller komme på tur med Musikafdelingen. Vi har forældre-fredage, hvor vi hiver musikken op fra kælderen og viser hvad vi arbejder med. Til den årlige julefest og vores Forårsfestival er der også muligheder for at optræde. Den første uge i sommerferien tager vi til Vilde Vulkaner, og her har man mulighed for at spille på en kæmpe scene med et stort publikum.

PRAKTISK INFO:

 • Undervisningen i musikafdelingen begynder i starten af september (datoer og tidspunkter meldes ud senere) og løber til og med uge 24.
 • Der er ingen musikundervisning i skoleferierne
 • Der må forventes opbrud af den normale undervisning op til større arrangementer i klubben som fx Julefesten og Forårsfestivallen.
 • En tilmelding er bindende
 • Det er vigtigt og altafgørende for planlægningen af undervisningen, at I som forældre melder afbud, hvis jeres barn er forhindret i at komme til undervisningen. Hvis man udebliver flere gange uden afbud, bliver man frameldt holdet.

TILMELDINGSPROCEDURE:

I tilmelder jeres barn til vores musiktilbud ved at udfylde tilmeldingsformularen, som I finder ved at trykke jer ind på de forskellige hold nedenfor.

Faste Hold

Afbud til undervisningen

I tilmelder jeres barn til vores musiktilbud ved at udfylde tilmeldingsformularen via linket nedenfor:
musik@vesterbro-ungdomsgaard.dk33 55 00 87

Musik fra studiet

Teamet