Idrætshuset

Når man træder ind på Vesterbro Ungdomsgård, befinder man sig først og fremmest i husets idrætsafdeling. Afdelingen består rent logistisk af Salen, Hallen og caféen i indgangen.

Hovedmålet for idrætsteamet er at fremme medlemmernes sundhed - dette gør teamet ud fra det brede positive sundhedsperspektiv, der har underbetegnelserne psykiske-, fysiske- og sociale sundhed.

Psykisk Sundhed

Idrætsteamet arbejder hen mod at medlemmer har den korrekte opfattelse af sig selv og sine omgivelser, således det enkelte medlem fortæller de rigtige narrativer om egen og andres person. Derudover følges der i hverdagen konstant op på VUG politikker gennem samtale med medlemmerne, herunder sprogbrug, mobning og medie. Således lærer medlemmerne hvorledes man opfører sig i et fællesskab. I aktiviteterne ligger teamet vægt på at det enkelte medlem skal være i zonen for nærmeste udvikling, hvilket sikre medlemmernes succeskriterie i aktiviteterne. I aktiviteterne lærer medlemmerne at håndtere- og forholde sig til egen og andres kompetencer, samt handlinger.

Fysisk Sundhed

Idrætsteamet har stort fokus på at fremme medlemmernes fysiske sundhed, herunder viden om kost og ernæring. Det er yderst vigtigt at medlemmerne forstår vigtigheden af deres fysiske sundhed i forhold til deres fremtid kunnen (sygdom, alderdom, samfundsudvikling). Derfor har Idrætsteamet stort fokus på at skabe bevægelsesglæden for medlemmerne i hverdagen, således det bliver en naturlig del af deres liv at røre sig og spise sundt.

Social sundhed

Idrætsteamet arbejder hele tiden med medlemmernes forståelse af fællesskabets udfordringer og kvaliteter - medlemmerne skal lære at deltage aktivt i fællesskabs kultur gennem idrætsteamet aktiviteter. Målet med aktiviteterne er at lærer medlemmerne at diskutere, handle, reagere og formulere sig samtidig med at medlemmet kan opretholde, samt danne gode relationer.

I hverdagen har Idrætsteamet øje for at disse sundheder hænger sammen og alle har en effekt på hinanden. Ved at opfylde ovenstående skaber Idrætsteamet en udviklingsarena til medlemmerne, med henblik på deres videre virke i samfundet. Målet er at medlemmerne skal blive i stand til at reflektere over egen sundhed og handle ud fra deres refleksioner, således de i deres fremtid kan blive handlekompetence borgere.  

Vi prioriterer bl.a. ovenstående ved at skabe et miljø der tager udgangspunkt i medlemmernes interessefelt. Derfor er teamet en del af ”De unge tager magten”, hvilket er en demokratiuge der afholdes 2 gange årligt på Vesterbro Ungdomsgård. I denne uge får medlemmerne mulighed for at få indflydelse på tiltag i Idrætshuset. Medlemmerne får bl.a. indflydelse på de 4 daglige voksenstyret aktiviteter, samt andre events huset tilbyder. Idrætsteamet ser dette som en vigtig indgangsvinkel, så medlemmerne oplever medindflydelse og derigennem motiveres til at søge fællesskabet. Idrætsteamet har derudover, en gang om ugen, en medarbejder der evaluere Idrætsafdelingen med medlemmerne. Ud fra resultatet af undersøgelsen laver Idrætsteamet statistik, analyse og evaluere på medlemmernes trivsel og forslag.
Når medlemmerne har stemt diverse aktiviteter, ind afvikles disse aktiviteter i en 3 måneders perioder, herefter gentages processen. Det er synliggjort for medlemmerne hvilke aktiviteter der afvikles gennem et stort ophængt skema i indgangspartiet ved bordtennisbordet.

Idrætsteamet er bevidst om at skabe nogle trygge rammer for medlemmerne, som indbyder til deltagelse og samvær. Dette kommer bl.a. til udtryk i de 4 voksenstyrede aktiviteter, som Idrætsteamet tilbyder hver dag. Idrætsteamet er opmærksomme på at tilpasse aktiviteten, således alle medlemmer kan deltage, uafhængigt af de deltagendes forudsætninger. Således sikres der flow og derigennem en glæde og fordybelse ved deltagelsen. I aktiviteterne inkluderes medlemmerne mest mulig i diverse beslutningsprocesser, i denne proces er medarbejderen lydhør over for forslag og nye tiltag fra medlemmerne selv. I aktiviteterne bliver der oftest stemt om diverse tiltag.

Medarbejderne er opmærksom på medlemmernes opførsel over for hinanden og griber hurtigt ind i enhver uhensigtsmæssig situation, samt irettesætter medlemmer der ikke er åbne over for andre, og forsøger at skabe refleksion hos det enkelte medlem over hans/hendes samt andres handlinger.

Medarbejderen har også fokus på at præsenterer medlemmerne for hinanden, således de føler sig velkomne i fællesskabet og for at bryde isen mellem medlemmerne, således en relation kan skabes.

Derudover er der fokus på at få snakket med medlemmerne om deres fysiske sundhed i forhold til deres energi niveau i hverdagen, hvordan det kan påvirke dem nu og i deres fremtid.

aktiviteter

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Stikbold
Kl. 14.00
Salen
Hold
Fodbold
Kl. 14.00
Halen
Hold
Airtrack
Kl. 16.00
Salen
Hold
Terminator
Kl. 16.00
Halen
Hold
Fodbold
Kl. 14.00
Salen
Hold
Høvdingebold
Kl. 14.00
Halen
Hold
Spring & Salto
Kl. 16.00
Salen
Hold
Hockey
Kl. 16.00
Halen
Hold
Fodbold
Kl. 14.00
Salen
Hold
Skumtennis
Kl. 14.00
Halen
Hold
Åben Spring
Kl. 16.00
Salen
Hold
Basketball
Kl. 16.00
Halen
Hold
Stikbold
Kl. 14.00
Salen
Hold
Badminton
Kl. 14.00
Halen
Hold
Spring & Salto
Kl. 16.00
Salen
Hold
Volleyball
Kl. 16.00
Halen
Hold
Fredagsfilm
Kl. 14.00
Salen
Hold
Høvdingebold
Kl. 14.00
Halen
Hold
Fodboldturnering
Kl. 16.00
Halen
Hold

Faste Hold

Teamet