Skip to content

Trivselsbord m. sexualisterne

Denne gang afholdes trivselsbordet med vores sexualister

 

Trivselsbordet afholdes hver aften kl. 20.00 (søndage kl. 18.00). Der er altid en medarbejder, der står for at afholde trivselsbordet.

Formålet med trivselsbordet er at få forskellige input og perspektiver på både, for nogen, trygge og utrygge emner.

Ved trivselsbordet diskuteret, udfoldes og stilles der nysgerrige spørgsmål ind til hinandens udsagn og overvejelser ud fra princippet om 'det respektfulde rum'.

Det indebærer at man har ret til at ytre sig, så længe man ikke bliver personlig. Rummet skal være trygt, og man skal kunne ytre sig - uanset om man er enig eller uenig med de andre, der deltager, men på en respektfuld måde. 

Omdrejningspunktet bliver hvorfor er vi uenige, og hvordan kan vi blive klogere på hinandens modsatrettede perspektiver på emnet. Vi skaber rum for at lære at respektere forskelligheder.

Øvelserne varierer, men tager enten udgangspunkt i samtalekort eller åbne spørgsmål, som deltagerne selv er med til at udforme. 

Til tider inviterer vi aktører udefra til at komme og afholde trivselsbordet. Bl.a. har SIND været forbi og tale om psykisk sårbarhed og om hvordan man kan håndtere at være pårørende  til en psyskisk sårbar. 

Vi inviterer også løbende vores sexualister til at bidrage med deres viden omkring sex, grænser og andre af ungdomslivets udfordringer.

 

Emner:

Kærlighed

Kropsfiksering

Sociale medier

Demokrati og frihed

Sex og grænser

Venskaber

Værdier og verdensmål

Aktuelle problemstillinger

M.fl.

Holdet kræver ikke tilmelding