Skip to content

Trivsel - systematiske trivselsindsatser


Gennem systematik, vores inklusionspolitik og trivselspolitik, en anerkendende kultur, målrettede trivselstilbud, trivsels- og inklusionspædagoger, og pædagoger med stærk relationskompetence skaber vi større trivsel blandt børn og unge. Et tæt samarbejde med forældre, skoler og andre relevante aktører, samt medarbejdernes relationskompetence er afgørende for, at vi lykkedes med trivselsarbejdet, og at vi gør en forskel i børn og unges liv

Vi har bl.a. følgende som systematiske trivselstilbud og indsatser:                                                                                                                                                                                                           
Tre trivsels- og inklusionspædagoger som har fokus på fokusbørn, Obs-børn og inklusion
Struktur og voksenstyrede aktiviteter - Skaber tryghed og alsidige inkluderende miljøer
Fire trivsels temauger om året, hvor hele huset faciliteter trivselssamtaler om udvalgte temaer, som er vigtige i børn og unges liv. Alle medarbejdere uanset aktivitet og ansvarsområde sætter fokus            på temaet gennem systematik, opslag, støttespørgsmål m.m. Emnerne tilpasses målgruppen. De vigtige trivselstemaer i børn og unges liv, f.eks. venskaber, identitet, fællesskaber, sorg, digital dannelse, at      turde fejle, kropfiksering, uddannelse, kærlighed og sex og aktuelle temaer.
4-5.klassesafdeling - lille overskueligt tilbud til de børn, som er mere introverte og ønsker et overskueligt og nært fritidstilbud.
6-7.klassesafdeling som tilgodeser denne aldersgruppes behov og samværsformer
Stærke overgange og systematisk modtagelse af nye børn v/trivsels- og inklusionspædagogerne
Målrettede indsatser og tidlig ”Handleplan”
”Du er modig” – forebyggende cool kids inspireret forløb til børn som er ængstelige
Skilsmissegrupper
Selvværdsgrupper
Individuelle trivselssamtaler
Medlemsorganisering i forhold til aktiviteter og relationer
Deltagelse på netværksmøder og i ressourcecentrerne, når det er relevant
Trivsels- og forældreundersøgelser 

Vi arbejder med ICDP - Pædagogens - den professionelles relationskompetencer og pædagogisk kapital. Pædagogisk kapital dækker over det, som i mange sammenhænge kaldes relation eller relationsarbejde. Styrken ved den økonomiske metafor er, at den sætter fokus på, at det er noget man opbygger for at kunne trække på, når man skal have mennesker til at gøre noget de ikke ville have gjort af sig selv. Man opbygger ikke pædagogisk kapital for at blive venner, men for aktivt at kunne bruge det pædagogisk.

Figur 1:


 

 

Figur 2: