Skip to content

Dannelse

Formål:  At medvirke til, at børn og unge får de bedste forudsætninger for at deltage som aktive, demokratiske medborgere i samfundet.

Almen dannelse

Dannelse er afgørende for, at et samfund fungerer, hvordan børn og unge indgår i fællesskaber og hvordan børn og unge opfattes af de mennesker de møder i livet. Vi ønsker at medvirke til at børn og unge får en grundlæggelse dannelse i forhold til indgå i relationer, samfundsmæssige værdier og det store fællesskab.

Demokratisk dannelse gennem systematisk børne- og ungeinvolvering: 

Fritidsklubben

For børn i fritidsklubalderen er involveringen interessebåret og den voksne går forrest og ved siden af i processen. Det er vigtigt, at børnenes ønsker realiseres relativt kort efter proces/ønske og at det er synligt at der er børneinvolvering. På Vesterbro Ungdomsgård arbejder vi konkret med involvering gennem følgende tiltag:

 • Begyndende børneinvolvering i fritidsklubbens aktiviteter, arrangementer og kolonier
 • ”De Unge Tager Magten" - temauger
 • Anvendte metoder er bl.a. cafemetoden, virkelighedstro afstemninger, postkasse, mm.
 • En børnepulje, der i et omfang kan bruges af medlemmerne til nye tiltag, arrangementer, inventar, etc.

Ungehuset

Ungeinvolvering er et gennemgående tema i Ungehuset. Vi skal turde afgive magt og styring, og i samarbejde med de unge skabe aktiviteter og events, som afspejler de unges ønsker, interesser og behov, så de føler ejerskab og tager ansvar. Fra legitim perifer adgang til fuld og dyb deltagelse

 • Ung til ung - Arbejde med ”Ung til Ung”, frivillighed og ungeambassadører som bl.a. kan tage imod nye medlemmer og besøg udefra. 
 • Trivselsborde
 • ”De unge tager magten” uger.
 • Vi bruger også icebreakers, cafe-metoden, afstemninger, ideudvikling og teambuilding, som metoder i arbejdet med ungeinvolvering  
 • Tværgående elevrådsdage på Vesterbro Ungdomsgård
 • Aktivt ungeråd med 10 årlige faste møder og ungepulje til de unges ideer og drømme 
 • Årlig tilbagevendende tværgående demokratidag på Vesterbro Ungdomsgård for alle 8.kl. 
 • Deltagelse på ”Ungdommens Folkemøde” i Valbyparken og Folkemødet på Bornholm
 • Samarbejde med Kbh. ungeråd og andre ungeråd 

Digital dannelse

Vi skal medvirke til at børn og unge er digitalt dannede, både i forhold til sociale medier og gaming, men også i forhold til de at de har nødvendige grundlæggende praktiske færdigheder og kompetencer. Det foregår blandt andet i samarbejde med skolerne, hvor vi faciliterer følgende tiltag:

Kursus for alle Vesterbro folkeskolers i 4.klasser

Kursus for alle Vesterbro folkeskolers 7.klasser

Forældreinvolvering gennem foredrag om digital dannelse