Skip to content

Pædagogisk læring

Formål

Vi har en stærk læringsdiskurs med henblik på, at skabe attraktive læringsmiljøer for udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer. Det betyder, at vi er systematisk, struktureret, og har mange voksenstyrede aktiviteter. Vi tror at der er rigtig meget læring i vores aktiviteter, når der er pædagogiske overvejelser og kvalitet bag, men vi bruger også det fælles tredje, som børn og unge søger ud fra interesser, til at arbejde med relationen og opbygge den pædagogiske kapital (se figur 3).

Klubben er et frirum og et uformelt lærings- og udviklingsmiljø, som adskiller sig fra skolen ved, at læringen her foregår gennem børn og unges frie valg, motivation, interesser og venskabsgrupper.

 

Figur 3:

Vi definerer læring som:

 

Social læring

Vi er et fællesskab hvor børn og unge kan øve færdigheder og kompetencer, som de kan bruge i forhold til hvordan man indgår i store og små og fællesskaber.

 • Sociale relationer – samarbejde og respekt, og børn og unges evne til at indgå i heterogene grupper
 • Forståelse for mangfoldighed og diversitet
 • Rummelighed og et bredt normalitetsbegreb
 • Social forståelse og omgangsformer
 • Almen dannelse

 

Personlig læring (Soft skills/21th century skills)

Med fokus på børn og unges ressourcer og med udgangspunkt i børns og unges interesser, arbejder vi med færdigheder og kompetencer, som børn og unge kan bruge i hverdagens aktiviteter, skolen, uddannelse og senere i arbejdslivet.

 • Kreativitet og nysgerrighed
 • Behovsudsættelse og selvkontrol
 • Vedholdenhed og flid
 • Mod – turde at stå frem, - optræde, præsenterer, argumentere eller prøve noget nyt eller uvant
 • Kropsbevidsthed

 

Faglig læring

Med udgangspunkt i tilpassede aktiviteter, udfordringer og små succeser, og ud fra børn og unges egen motivation og interesser, arbejder vi med den fag-faglige læring med henblik på progression, viden og mestring.

 • Understøtte dansk, matematik, engelsk, håndværk og design, madkundskab, idræt m.m.-
 • Fag-faglige begreber
 • Præsentation af teknikker med henblik på viden og mestring
 • Viden om materialevalg
 • Viden om programmer
 • Kvalitet

 

Multilæring

De forskellige kompetencer påvirker hinanden og er gensidigt afhængige. Den læringsform som oftest finder sted i ambitiøst fritidstilbud, hvor både social, personlig og faglig læring finder sted i en og samme aktivitet/fællesskab.

 

Personalets betydning for læring

Som udgangspunkt er vores ansatte pædagoger, andre bacheloruddannelser og kandidater, som skaber kvalificerende og unikke læringsmiljøer gennem deres kompetencer, engagement og nærvær.

 

De fysiske rammers betydning for læring

Fritidstilbuddets størrelse, de fysiske rammer og orden har afgørende betydning for alsidigheden og kvaliteten af et fritidstilbud. Kun gennem en vis størrelse kan vi sikre alsidigheden, og være ambitiøse med organisering og opgaveløsningen.

De enkelte rum skal indtages (indrettes), så enhver der træder ind i rummet, ikke er i tvivl om hvad der dette rum handler om og hvad der er på spil.

Vi vægter de fysiske rammer meget højt, og accepterer ikke rod eller manglende indtagelse af rum.

 

Kvalitet i aktiviteterne

Vi skal være ambitiøse når vi planlægger aktiviteter således, at der er progression, og at aktiviteterne søges og fastholder børn og unge og at de oplever egentlig mestring. Vi skal give børn og unge fag-faglige begreber og viden, og de skal møde kvalitetsredskaber, så de får kendskab til, hvad det kan betyde for et produkt eller en aktivitet. Vi skal introducere dem til 3D printer, prof. print og tryk, de bedste programmer, gode materialer og redskaber m.v.