Skip to content

Fællesskaber

Formål

At medvirke til børn og unge trives ved, at være et mødested for store og små fællesskaber. Børn og unge skal have oplevelsen af, at høre til, og her opleve hvad interessefælleskaber kan udvikle sig til på kryds af tværs af alder, køn, baggrund og skole. Vi skal sikre børn og unges aktive deltagelse i det store fællesskab, så de ikke har oplevelsen af at være ensomme.

 

Det store fællesskab

 • Alle børn og unge skal mødes med en hilsen fra en medarbejder når de kommer.
 • Voksenstyrede aktiviteter giver børn og unge bedre deltagelsesmuligheder.
 • Vi skal være et alsidigt fritidstilbud som søges af mange af Vesterbros børn og unge således, at vi afspejler den lokale mangfoldighed.
 • Vi er en arena i fritidslivet, hvor børn og unge er aktive deltager på tværs af køn, alder, baggrund, interesser og skoler, og hvor børn og unge lærer at indgå i heterogene sammenhænge og grupper.
 • Det store fællesskab og mangfoldigheden skal styrke fællesskaber og at alle børn og unge oplever at hører til.
 • Gode fællesskaber sikre fastholdelse af børn og unge i tilbuddet.
 • De professionelle voksne skaber gode rammer for positive fællesskaber.
 • Det store fællesskab rummer alle børn og unge uanset fremmøde og anvendelse af tilbuddet.

 

De små fællesskaber

 • Der er små klubber i klubben gennem aktiviteter og børn og unges interessefællesskaber, hvilket giver små og overskuelige miljøer med nærværende voksen som kender børnene.

 

Åbne aktiviteter

 • Åbne aktiviteter giver mulighed for spontan deltagelse, og er en aktivitet som børn og unge kan gå ind og ud af ift. interesse, behov, tid og kompetencer.

 

Hold

 • Holdforløb giver et tilhørsforhold og skaber grobund for nye fællesskaber eller at eksisterende fællesskaber styrkes og udvikles.