Skip to content

Ungeinvolvering og uddannelse

For Vesterbro Ungdomsgård / Ungehuset er ungeinvolering en væsentlig del af hverdagen.

Vi anser de unge som eksperter i eget liv og i ungdomslivet anno 2021 som helhed. Derfor er det også et af de vigtigste mål for Ungehuset, at unge har indflydelse på det, der sker i huset!

Vi har en ungebestyrelse/et ungeråd for dem af jer, der er interesseret i løbende at være med til at bestemme. Men hvis du ”bare” vil være med til at arrangere events el. lign. en gang imellem, er du også ALTID velkommen til det! Det eneste du skal starte med at gøre er at tage fat i en voksen, så skal du nok få lov til at være med!