Skip to content

Pædagogik og nyhedsbrev

Dannelse er i centrum for vores arbejde med børn og unges trivsel, læring og udvikling og understøtter det store fælles samfundsmæssige mål om, “at børn og unge skal blive så dygtige de kan, og livsduelige således at de metrer eget liv, og bliver aktive demokratiske medborgere.

Dannelse sker i relation til andre mennesker og omverden. I vores fællesskaber og gennem vores aktiviteter udvikler børn og unge deres sociale, personlige og faglige færdigheder og tilegner sig kompetencer de skal bruge nu og i fremtiden, hvor forandringer er et grundvilkår og hvor bl.a. kreativitet, vedholdenhed, mod og samarbejdsevner er nødvendige kompetencer.

Vores aktiviteter spænder fra musik, dans, idræt, kreativitet, E-sport og gaming, Maker Space, rollespil til systematiske trivselstilbud, demokratiarbejde, Ung til ung formidling, uddannelses-vejledning, arbejdet med fritidsjob til sociale projekter og event. Fokus er på børn og unge og deres muligheder, læring, trivsel og udvikling.

Vores overordnede pædagogiske indsatsområder er:

• Trivsel - Systematiske trivselsindsatser
• Læring - Attraktive læringsmiljøer som gør en forskel
• Fællesskaber - Mødested for store og små fællesskaber og interessefællesskaber
• Engager dig - Børne- og ungeinvolvering og civilsamfundets engagement.
• Uddannelse, fritidsjob og iværksætteri - Hjælp og støtte

Vesterbro Ungdomsgård er en del af mange børn og unges fritid. Vi vil gerne værne om deres mulighed for frie valg, at kunne være nysgerrig og eksperimenterende og vælge til og fra ud fra deres egen motivation. Klubben spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en sammenhængende hverdag for bydelens børn og unge. Vi bygger bro og er et vigtigt supplement til foreningslivet, vi samarbejder om trivsel og overgange med folkeskolerne, vi oplyser og vejleder i forbindelse med fremtidige valg af uddannelser og vi samarbejder og støtter forældre, for at have fokus på det hele barn.

For at børn og unge kan fungere på hverdagens forskellige arenaer, er det en nødvendighed at de er i god trivsel. I hverdagen er vores medarbejdere fordelt ud på alle matrikler og i alle rummene så der altid er mulighed for støtte, men også mulighed for deltagelse i voksenstyrede aktiviteter. Alle vores medarbejdere er meget opmærksomme på at støtte og guide i vores aktiviteter, så alle børn føler sig velkommen, er i god trivsel og en del af et fællesskab.

Vi har tre trivsels- og inklusionsmedarbejdere, som ikke er tilknyttet faste aktiviteter, men som har deres daglige gang på alle de neutrale områder og støtter de børn som ikke lige er i fællesskaber. 

I klubben er det vigtigt for os at skabe læringsmiljøer, hvor der er et højt aktivitetsniveau og en bred vifte af alsidighed og valgmuligheder, således at alle børn og unge kan finde fællesskaber ud fra deres interesser. Det er vigtigt for os, at kvaliteten i aktiviteterne er høj, så at børn og unge i alle aldre og ud fra forskellige niveauer kan blive udfordret og oplever progression.

Vi vil gerne medvirke til at ”alle børn og unge skal blive så dygtige som de kan og livsduelige”. Men det høje faglige niveau er ikke ikke målet i sig selv. Vi bruger aktiviteterne, som et middel til at skabe fællesskaber og arbejde med børn og unges sociale og personlige kompetencer, – f.eks. samarbejde og respekt, kreativitet og fordybelse, behovsudsættelse og vedholdenhed, kritiske sans og refleksion og digital dannelse.